Расстояния

Расстояния от г.Кызыла до районных населенных центров и от районных центров до населенных пунктов района которыми пользуется ГКУ «Тываавтодор».

 

п/п

Наименование населенных пунктов

Расстояние

1.

Бай-Тайгинский кожуун

 

 

Кызыл - Тээли

341

 

Тээли – Бай-Тал

16

 

Тээли – Кара-Холь

137

 

Тээли – Кызыл-Даг

18

 

Тээли - Шуй

20

2.

Барун-Хемчикский кожуун

 

 

Кызыл – Ак-Довурак

304

 

Кызыл – Кызыл-Мажалык

297

 

Кызыл-Мажалык - Аянгаты

31

 

Кызыл-Мажалык - Барлык

3

 

Кызыл-Мажалык – Бижиктиг-Хая

2

 

Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык

29

 

Кызыл-Мажалык – Дон-Терезин

15

3.

Дзун-Хемчикский кожуун

 

 

Кызыл – Чадан

224

 

Чадан – Баян-Тала

38

 

Чадан – Ийме

42

 

Чадан – Теве-Хая

7

 

Чадан – Хорум-Даг

45

 

Чадан – Хайыракан

6

 

Чадан – Бажын-Алак

15

 

Чадан – Чыраа-Бажы

55

 

Чадан – Чыргакы

65

 

Чадан – Шеми

32

4.

Каа – Хемский кожуун

 

 

Кызыл – Сарыг-Сеп

90

 

Сарыг-Сеп - Бояровка

15

 

Сарыг-Сеп – Бурен-Бай-Хаак

35

 

Сарыг-Сеп - Бурен-Хем

45

 

Сарыг-Сеп – Дерзиг-Аксы

6

 

Сарыг-Сеп - Ильинка

62

 

Сарыг-Сеп – Кунгустуг

30

 

Сарыг-Сеп – Суг-Бажы

57

 

Сарыг-Сеп – Усть-Бурен

12

 

Сарыг-Сеп - Авыйган

26

5.

Кызылский кожуун

 

 

Кызыл – Каа-Хем

13

 

Каа-Хем – Кара-Хаак

36

 

Каа-Хем - Сукпак

28

 

Каа-Хем - Элегест

43

 

Каа-Хем -Целинное

70

 

Каа-Хем - Черби

46

 

Каа-Хем - Шамбалыг

93

 

Каа-Хем - Эрбек

33

6.

Могун-Тайгинский кожуун

 

 

Кызыл- Мугур-Аксы

453

 

Мугур-Аксы – Кызыл-Хая

70

7.

Овюрский кожуун

 

 

Кызыл - Хандагайты

314

 

Хандагайты - Саглы

78

 

Хандагайты – Ак-Чыраа

126

 

Хандагайты - Солчур

4

 

Хандагайты – Чаа- Суур

58

8.

Пий-Хемский кожуун

 

 

Кызыл - Туран

84

 

Туран - Сесерлиг

67

 

Туран - Уюк

11

 

Туран - Сушь

22

 

Туран - Хадын

41

 

Туран - Шивилиг

19

9.

Сут_Хольский кожуун

 

 

Кызыл – Суг-Аксы

256

 

Суг-Аксы – Алдан-Маадыр

24

 

Суг-Аксы – Ак-Даш

9

 

Суг-Аксы – Бора-Тайга

8

 

Суг-Аксы - Ишкин

31

 

Суг-Аксы – Кара-Чыраа

2

 

Суг-Аксы – Кызыл-Тайга

14

10.

Тандинский кожуун

 

 

Кызыл – Бай-Хаак

80

 

Бай-Хаак - Владимировка

68

 

Бай-Хаак - Болгазын

56

 

Бай-Хаак - Дурген

3

 

Бай-Хаак - Кочетово

40

 

Бай-Хаак - Межегей

17

 

Бай-Хаак - Успенка

19

 

Бай-Хаак - Сосновка

5

 

Бай-Хаак – Усть-Хадын

31

11.

Тере-Хольский кожуун

 

 

Кызыл - Кунгуртуг

413

12.

Тес-Хемский кожуун

 

 

Кызыл - Самагалтай

168

 

Самагалтай – Берт-Даг

18

 

Самагалтай – Ак-Эрик

36

 

Самагалтай – О-Шина

100

 

Самагалтай – Белдир-Арыг

4

 

Самагалтай - Шурмак

25

13.

Тоджинский кожуун

 

 

Кызыл – Тоора-Хем

245

 

Тоора-Хем – Адыр-Кежиг

12

 

Тоора-Хем - Ий

10

 

Тоора-Хем – Сыстыг-Хем

60

 

Тоора-Хем - Ырбан

40

 

Тоора-Хем - Салдам

0,3

14.

Улуг-Хемский кожуун

 

 

Кызыл – Шагонар

115

 

Шагонар – Арыг-Узю

26

 

Шагонар – Арыскан

35

 

Шагонар – Ишти-Хем

45

 

Шагонар – Ийи-Тал

31

 

Шагонар – Арыг-Бажы

19

 

Шагонар – Хайракан

18

 

Шагонар - Торгалыг

25

 

Шагонар - Чодураа

19

 

Шагонар – Эйлиг-Хем

34

15.

Чаа-Хольский кожуун

 

 

Кызыл – Чаа-Холь

185

 

Чаа-Холь – Ак-Дуруг

15

 

Чаа-Хооль – Булун-Терек

7

 

Чаа-Холь - Шанчи

35

16.

Чеди-Хольский кожуун

 

 

Кызыл – Хову-Аксы

114

 

Хову-Аксы – Ак-Тал

18

 

Хову-Аксы - Сайлаг

0,5

 

Хову-Аксы – Чал-Кежиг

36

 

Хову-Аксы - Элегест

37

17.

Эрзинский кожуун

 

 

Кызыл - Эрзин

224

 

Эрзин – Бай-Даг

8

 

Эрзин - Морен

22

 

Эрзин - Нарын

33

 

Эрзин – Булун-Бажы

5